Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hem

2 Mayıs 2020

     Birlikte, beraber, aynı; ayrıca. Farsça ve Kürtçe hem sözünden Türkçeye geçmiştir. Avestaca, Eski Farsça, Pehlevice, Beluçça ve Ermenice ham; Ossetçe em veya en şekliyle kullanılmaktadır. Ayrıca, Kürtçede hem şekliyle birlikte hım sözü de aynı açıdan ifade edilmektedir. Hint-Avrupa Dillerindeki sem sözü de bununla ilişkilidir. Bu bağlamda, Sanskritçede sama (=benzer, aynı) sözüne istinaden samāna (=aynı, benzer), samantāt (=her taraftan) ve samastra (=bütün, bir arada) gibi sözleri kullanılmıştır. Hem sözü Türkçede hem gittim hem geldim örneğindeki gibi kullanıldığında, her iki işin birlikte yapıldığına işaret eder. Hem ne gerek var sözünde ‘ayrıca ne gerek var’ denilmektedir. Hem sözü, hemen kelimesinde ön ek durumundadır. Bkz. Hemen.