Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hemen

2 Mayıs 2020

     Derhal, vakit kaybetmeksizin, çabucak. Farsça ve Kürtçe hemān (=derhal, çabucak) sözünden alınmadır. Hemān sözü aynı dillerdeki hem (=aynı) ve Kürtçe an (=kısa zaman, vakit) sözlerinden oluşmaktadır.  Bununla birlikte, Pehlevice ve Partça hemān diye ifade ediliyordu. Buradaki -an son eki bir çoğul eki işlevinde değildir. Hem-ān kelimesi ‘aynı an, aynı anda’ karşılığında kullanılmıştır. Kürtçe ve Farsça hema (=hemen) şekliyle de dile getirilmektedir. Hemen sözü Azericeye de intikal etmiştir. Azericede de hemen şekliyle telaffuz edilmektedir. Hemen sözünün hem ön eki de İrani Dillerde mevcuttur. Bkz. Hem.