Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemen

2 Mayıs 2020

     Derhal, vakit kaybetmeksizin, çabucak. Farsça ve Kürtçe hemān (=derhal, çabucak) sözünden alınmadır. Hemān sözü aynı dillerdeki hem (=aynı) ve Kürtçe an (=kısa zaman, vakit) sözlerinden oluşmaktadır.  Bununla birlikte, Pehlevice ve Partça hemān diye ifade ediliyordu. Buradaki –an son eki bir çoğul eki işlevinde değildir. Hem-ān kelimesi ‘aynı an, aynı anda’ karşılığında kullanılmıştır. Kürtçe ve Farsça hema (=hemen) şekliyle de dile getirilmektedir. Hemen sözü Azericeye de intikal etmiştir. Azericede de hemen şekliyle telaffuz edilmektedir. Hemen sözünün hem ön eki de İrani Dillerde mevcuttur. Bkz. Hem.