Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hendese

25 Aralık 2022

     Geometri. Aynı karşılıktaki Arapça hendese kelimesinden alınmıştır. Pehlevice handāz (=pay etmek, hesaplamak, taslak) sözüne dayanmaktadır. Aynı kökten Pehlevice handāzag (=ölçüm) sözü de kullanılmıştır. Pehlevice handaḥtan (=saymak, hesaplamak) yüklemi de biliniyor. Farsça endaze (=ölçü, oran) sözü de aynı köktendir. Geometri bilimine saygı duymasına karşın latife yoluyla şu beyti Sünbülzade Vehbi söylemiştir: “İtimat eyleme pek hendeseye / Düşme ol dāire-i vesveseye”.