Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hep

20 Mart 2023

     Bütün, tüm olarak; daima, her zaman. Aynı karşılıktaki Farsça heb sözcüğünden. Bu sözcük Farsça hem sözcüğünden m/b dönüşümü gereği önce heb sonra hep şekline bürünmüştür. Pehlevice ham (=ayrıca, aynı) sözcüğüne dayanmaktadır. Bkz. Hem.