Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Her

27 Şubat 2020

     Önüne geldiği isim ya da sözleri genelleyen söz. Avestaca haurva, Eski Farsça haruwa, Pehlevice har, Farsça ve Kürtçe her sözleri ‘tüm, bütün’ karşılığında kullanılmıştır. Bunlarla bağlantılı olarak; Hintçe, Pencapça ve Tacikçe har, Peştuca ve Sindhice her şekliyle bilinmektedir. 

     Türkçede Her insan, her zaman, her daim, herdem, her defa, her gün sözlerinde olduğu üzere her sözü birçok kez ön söz ya da ön ek işlevine sahiptir. Buna rağmen, her sözü yukarıda belirttiğim İran Dillerinden alınmıştır. Kaşgarlı Mahmud, sözlüğünde her sözüne yer vermemiş. Her sözü sonraları Türkçede yer etmiştir.

     Her sözü Türkçeye akraba dillere de intikal etmiştir. Azerice, Özbekçe, Tatarca, Başkırtça ve Uygurca här, Kazakça är, Kırgızca ar ve Türkmence her diye telaffuz edilmektedir. Bkz. Herkes.