Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hercümerc

5 Aralık 2021

     Karmakarışık, altüst. Arapça herc (=karışıklık) ve merc (çayır; karışık) sözlerinden oluşan herc ū merc sözündeki ū bağlacı Sumerceden Farsça ve Kürtçeye geçen ‘ve’ yerine kullanılan bir bağlaçtır. Merc sözü aynı karşılıkta Farsçada da kullanılıyor. Bir olasılıkla Farsçadan Arapçaya intikal etmiştir. Kürtçe merg (=çayır) sözü biliniyor. Farsça ve Kürtçe hercūmerc.