Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Herek

20 Kasım 2023

     Asma, fasulye gibi bitkilerin sarılıp tutunarak dik durması için yanlarına dikilen sırık. Yunanca ḥaráki (=asma sırığı) sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca ḥáraks (=asma sırığı; kazık) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca ḥarásso (=bilemek, keskinleştirmek) yüklemi de aynı köktendir. Aynı kökten Eski Yunancada ḥarakóō (=kazıklarla çevirmek) yüklemi de kullanılmıştır. Bulgarcaya erek şekliyle intikal etmiştir. Bir kısım yörelerde ferek şekli ifade ediliyor.