Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hergele

28 Ocak 2020

     Türkçede ‘edepsiz kimse’ diye bilinmektedir.  Hergele sözü, Farsça har (=eşek) ve gēle (=sürü) sözlerinden oluşarak aynı dilde har-gele (=eşek sürüsü) kelimesinden aktarılmıştır. Kürtçe ker (=eşek) ve gêle (karınca; sürü) sözleriyle bağlantılıdır. Kürtçede kêl, kêle ve gêle sözleri ‘sürü’ demektir. Kürtçe gêle aynı zamanda ‘karınca ve karınca sürüsü’ karşılığındadır. Ankara’da Gençlik Parkı’nın karşısında eski İller Bankası binasının yanı başındaki meydan, Hergele Meydanı diye biliniyordu. Bu meydan bir zamanlar İtfaiye Meydanı adıyla anılıyordu. Hergele Meydanı adından rahatsız olan bir kısım zevat, söz konusu adı değiştirdi. Tabela asarak Hergelen Meydanı dediler ve bunun da ukalaca yorumlarını yaptılar. Oysa, Ankara çevresi ahalisi kasabaya geldiklerinde eşeklerini, nam-ı diğer merkeplerini bu meydanda bağlayıp işlerini bitirdikten sonra yüklerini yükleyerek ayrılıyorlardı. Aynı adı taşıyan meydanlar İstanbul, İzmir ve Elazığ’da da bulunmaktadır. Bu nedenle, gün içinde sürüyle eşek bağlanan bir alan olduğundan, söz konusu meydan Ankara ahalisi tarafından Hergele Meydanı olarak adlandırılmıştı. Elazığ’da Şire Meydanı, Buğday Meydanı, Hergele Meydanı gibi meydan adları mevcuttu. Hergele Meydanı, İzmir’in Karşıyaka semtinde ve İstanbul’un edebiyat ile fen fakülteleri arasındaki bir kapalı mekânında karşımıza çıkıyordu.