Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkes

28 Şubat 2020

     Kim varsa hepsi, mevcut olan insanların tümü. Farsça/Kürtçe her (=önüne geldiği isim ya da kelimeleri genelleyen söz) ile kes (=kimse) eklerinden oluşmaktadır. Farsça ve Kürtçe herkes (=kim varsa hepsi) sözü Türkçede de yerleşmiştir. Azerice här käs yerine Kazakça ärkim, Kırgızca ar kim, Özbekçe här kim, Tatarca härkim, Türkmence her kim ve Uygurca här kim ya da här kaysi diye bilinmektedir. Ayrıca, Rusçada ‘herkes’ karşılığındaki vs’akiy ve kajdıy sözleri Kuzeybatı İran Dilerinden kaynaklanan bu yöndeki sözlerle bir benzeşim içinde görünmektedir. Sindhice her ku, Pencapça hara kō’i sözleri de ‘herkes’ karşılığındadır. Bkz. Her.