Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Heterodoks

13 Haziran 2023

     Ortodoks görüşlere ve kabul görmüş düşüncelere aykırı olan. Fransızca hétérodoxe (=aykırı, resmi öğretiye uygun olmayan) sözünden. Eski Yunanca héteros (=başka, farklı, öteki, diğer, ayrı) ve dóksa (=kanı, düşünce, kanâat, sanı, zann; yargı, hüküm; doktrin) sözcüklerinden kaynaklanıyor. Eski Yunanca dóksa sözcüğü aynı dildeki dokéō (=düşünmek, inanmak, hüküm vermek) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce, Almanca, Romence ve İsveççe heterodox, İtalyanca eterodosso, İspanyolca ve Portekizce heterodoxo, Yunanca eteródoxos.