Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hevenk

20 Mart 2022

     Kurutulmak ve saklanmak için bir ipe bağlanmış yaş yemiş bağı. Farsça āveng (=kurutmak için üzüm salkımlarının asıldığı ip) sözünden. Farsça aviḥten (=asmak) yüklemiyle ilişkilidir. Farsçada heveng şekli de biliniyor. Türkçeye yerleşerek üzüm hevengi, tütün hevengi gibi sözlerle ifade ediliyor. Kudret Emiroğlu’nun aktardığına göre Trabzon-Maçka dolaylarında ‘birbirine bağlanmış tohumluk mısır koçanları’ hevenk adıyla biliniyor. Elazığ ve Bilecik yörelerinde ‘asmaların altına konulan dikme’ de hevenk adıyla kullanılmıştır. Malatya çevresinde ‘bir ipe geçirilmiş yaş yemiş veya sebze askısı’na heveng deniliyor. Elazığ havalisi Ermenileri de heveng veya hevenk sözlerini aynı karşılıkta dile getirmişlerdir. Kürtçede heweng veya hewan şekliyle ifade ediliyor.