Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Heybe

18 Ocak 2021

     İçlerine eşya koymaya özgü omuzda taşınan veya binek hayvanlarının eyerine oturtulup iki yana sarkıtılan ve her iki yanında gözeleri bulunan keçi kılı ya da yünden yapılan torba. Arapça ʿaybe (=deri çanta, heybe) sözüne dayanmaktadır. Bununla birlikte Arapçada ḥaḳibe (=torba, çanta, bavul) de deniliyor. Aynı söz Kürtçede heḳîv (=heybe) Osmanlıcada heybe şekliyle telaffuz edilmiştir. Osmanlılarda heybe yapan heybecilerin bağlı olduğu ocağa heybeci ocağı deniliyordu.