Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hıçkırık

7 Ocak 2024

     Midenin dolu oluşu veya sinirsel gerilim sonucu göğüs kaslarının kasılmasıyla beliren hık hık sesi; ağlarken kesik kesik çıkan ses. Osmanlı kaynaklarındaki ınckırık veya ınçkırık biçimlerinden dönüşmüştür. ‘hıçkırık; gürültü’ karşılığındaki Farsça kişkirik ya da gişgiriḳ sözcüğünden kaynaklandığından emin değilim. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki inçik (=büzülmek, titremek) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Kürtçe ḥisk, isk veya niḳrisk sözcükleriyle bağlantılıdır. Azerice hıçgırıg, Tatarca oçkılık.