Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hicran

3 Mayıs 2021

     Ayrılık; keder, iç acısı. Arapça hicrân (=ayrılık, keder) kelimesinden. Arapça hecr (=ayrılık, ayrılma; terk etme) kökünden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, Arapçada bulunmayan hicr (=ayrılık; sayıklama, saçmalama) sözcüğünün yaygın kullanıldığı görülmektedir. Arapça hicret (=bir yerden başka bir yere göç) sözü aynı dildeki hecr sözcüğünden türetilmiştir. Peygamberin Mekke’den Medine’ye zorunlu göçü hicret olarak görüldü ve Hicrî takvimin başlangıcı sayıldı.