Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hiddet

19 Mayıs 2023

     Öfke, kızgınlık. Önceleri sertlik ve keskinlik karşılığıyla da bilinmiştir. Arapça ḥiddet (=öfke, keskinlik) sözünden. Arapça ḥadd (=keskin, sivri; dar; sert; sınır, keskin kenar) sözcüğüyle bağlantılıdır. Akadca muķaddum (=sivri/keskin alet) sözüyle ilişkili olabilir.