Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilafet

11 Eylül 2021

     Halife olma durumu. Orta Çağda bir kısım İslam devletlerinde peygamberin halefi oldukları iddiasıyla halifelik unvanı takınılmıştır. Bu duruma hilāfet denilmektedir. Arapça ḥilāfet sözünden geliyor. Bazı İslam tarikatlarında da halife unvanı kullanılmıştır. Bu tarikat mensuplarına göre peygamber Hz. Ali’ye halifelik unvanı verdiğinden, Hz. Ali’den de kendilerine soy yoluyla intikal etmiştir. Hilafet sözünün kökeni için bkz. Halife.