Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hilal

14 Aralık 2022

     Ayın ilk günlerinde yay şeklindeki görünümü. Aynı karşılıktaki Arapça hilâl kelimesinden aktarılmıştır. Arapçada çoğul şekli ehille’dir. İbranicedeki hālal (=parlamak, ışımak, aydınlanmak) sözüyle bağlantılıdır. İbranicedeki bu söz Akadca ellum (=parlak, açık, temiz) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Akadca bu söz Sumerce ‘parlamak, aydınlanmak; parlak’ karşılığındaki ul sözcüğüne dayanmaktadır. Kürtçe hiv (=ay) sözcüğüyle etimolojik münasebet belirsizdir. Hilal genellikle kadın şahıs adlarındandır. Arnavutça hilall (=yarım ay), Kürtçe hilal, Azerice hilâl, Uygurca hilal, Özbekçe hilal.