Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hilebaz

25 Şubat 2024

     Hile yapan, hileci, hilekâr. Arapça ḥîle (=çare; kurnazlık) sözcüğüyle Farsça -baz (=oynayan) son ekinden türetilmiştir. “Abdal Pir Sultan’ım deftere yazar / Hilebaz yar ile olur mu pazar / Pir melhem çalmazsa yaralar azar” (Pir Sultan Abdal, XV.-XVI. yüzyıl).