Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hileişeriye

2 Şubat 2024

     Çözülmesi güç görünen herhangi bir sorunun fıkıh esasları örselenmeden çare bulunarak çözülmesidir. Arapça ḥîle-i şerʿiyye sözünden. Orta Çağ Arapçasında ḥîle sözcüğü ‘çare’ karşılığında ifade edilmiştir (Kur’ân, 4/98). Oysa hile sözcüğü Türkçede ‘aldatma, desise, sahtekârlık’ olarak bilinmiştir. Bu bağlamda hileişeriye sözü zamanla Türkçede dinsel esaslara aykırı bir işte kaçamak yolu bulmaya çalışmak olarak algılanmıştır.