Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hınami

10 Temmuz 2021

     Damat ve gelinin anne ve babaları, dünür. Eğin yöresinde damat ve gelin tarafına hınami denilmektedir. Sarıkamış’ın Türkmen köylerinde ‘akraba’ karşılığında hınami sözü telaffuz ediliyor. Kürtçe ḥınami (=damat ve gelin ebeveynleri) sözünden alınmadır. Kürtçe ḥınami Ermenicede ḥınam şekliyle ifade ediliyor. Bir olasılıkla ḥanımî (=hanım nedeniyle) kelimesine dayanılarak akrabalıktan dolayı dile getirilmiş olabilir.