Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hindi

23 Şubat 2023

     Tavukgiller familyasından ana vatanı Amerika özellikle de Meksika ve Teksas olan boynu ve başı tüysüz, uzun boyunlu ibikli büyük kümes hayvanı. Araplarca Hind adına istinaden nispet ekiyle bu kümes hayvanına Hindî (=Hint’e ait) denilmiştir. XVI. yüzyılda Amerika kıtasının Batı Hind adıyla bilinmesiyle ilişkili olduğundan emin değilim. Anadolu’ya Hint ülkesi yoluyla intikali mümkündür. Bu nedenle hindi sözcüğü kullanılmış olabilir. İngilizcede ‘hindi’ye turkey deniliyor. Bu adlandırmanın Türklerle ilişkili olduğunu sanmıyorum. Sanskritçe turki (=hindi) sözüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Hintçe ve Nepalce ṭarkī, Pencapça turki, turaki veya taraki adları ‘hindi’ karşılığındadır. Ermenicede hndkahav veya hnduhav sözlerinin yanı sıra hindi adıyla da biliniyor.