Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hiperaktif

31 Mayıs 2023

     Aşırı hareketli olan. Fransızca hyperactif (=aşırı faal) sözünden. İngilizce hyperactive sözü de aynı karşılıktadır. Fransızca ve İngilizcedeki hyper  (=Çok, aşırı; fazlalık, çokluk) sözcüğü Eski Yunanca ʰýper (=in üstünde, -in ötesinde) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunancada bu sözcükle türetilen birçok söz bulunmaktadır. Sanskritçe aynı karşılıktaki upa (=üstte) sözcüğüyle bağlantılıdır. Fransızca actif (=faal, etkin) sözcüğü aynı karşılıktaki Latince activus sözüyle ilişkilidir.