Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hırçın

12 Mayıs 2020

     Sinirli, huysuz, kavgacı, geçimsiz, haşin, sert. Türkçeye Kürtçe hırçın/hurçın (=ayıya benzer, ayıya özgü; geçimsiz, haşin) sözünden intikal etmiştir. Hırçın, Kürtçe hırç (=ayı) sözünden kaynaklanmıştır. Hırç (=ayı), aynı dilde hũrç şekliyle de telaffuz edilmektedir. Yine aynı dilde hırço veya hũrço (=erkek ayı; ayı görünümlü/tabiatlı erkek) ile hũrçıti (=hırçınlık; ayılık) sözleri biliniyor. Yunancada hırçın, Ermenicede ḥirçin biçimleriyle yerleşmiştir.