Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hıristiyan

15 Mart 2021

     Hz. İsa’nın dinine mensup olan. Hz. İsa’nın bir unvanı olarak Eski Yunanca ḥristos (=asil, soylu, cesur, erdemli, korkusuz) sözü ifade edildi. Bu söz, Eski Yunanca ḥrio (=elini gezdirmek) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Eski İbrani peygamberleri gibi Hz. İsa’nın da – bir kısım kaynaklara istinaden – özellikle ruhsal rahatsızlıkları olanlara psikoterapi uygulamış olduğu nakledilmektedir. Söz konusu terapide el hastanın vücuduna değdirilmeksizin yukarısında belirli bir mesafede tutularak dua edilir ve Tanrı’dan yardım istenilirdi. Bu uygulama Orta Doğu dinlerinde görülen bir uygulamaydı ve günümüze dek gelmiştir. Hastaya bu terapiyi yapanların Hz.İsa gibi kutsanmış önderler olması geleneksel olarak benimsenmiştir. Eski Yunancada kyrios (=efendi) da ḥristos sözüyle ilişkiliydi.

      Sonraları Eski Yunanca olan Ḥrist(os) unvanının sonuna Latinceianus (= -lı, -lu; -cı, -ci) eki getirilerek oluşturulan Ḥrist[os] -ianus şeklinden günümüzde yaygın kullanılan Hıristiyan (<Hristiyan) adına varılmıştır. Önceleri ifade edilen Hristiyan adının ilk kez Kuzeybatı Suriye dolaylarında kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Böylece Hristiyan (=Hristos’cu, Hz. İsa’cı, Hz. İsa/ Ḥristos yanlısı) adı giderek yaygınlaşmıştır. Hümanist ve barışçıl yönü nedeniyle Hz. İsa, yeryüzünün “efendi”si unvanıyla da taltif edilmiştir. Hıristiyanlık, günümüzde yeryüzünün en çok taraftara sahip evrensel dinidir.