Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hırpalamak

27 Ocak 2023

     Örselemek, yıpratmak, dövmek, itip kakmak, azarlamak. Kürtçe ḥırb (=ayak takımı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı dilde ḥırbe (=birden fazla kişilerin birbirine birbirine yaptıkları saldırı) sözünden türetilmiş olabilir. Kürtçe ḥırab (=kötü, fena) sözcüğünden kaynaklanmış gibidir. Aynı kökten ḥırabi (=kötülük, fenalık) sözü de kullanılıyor. Bkz. Hırpani.