Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hırpanî

10 Temmuz 2021

    Derbeder, perişan kılıklı, darma dağınık, özensiz giyinişli. Kürtçe ḥırb (=ayak takımı; avam kesimi) sözüyle ilişkilidir. Kürtçe ḥırb sözcüğüne aynı dildeki -ani son eki eklenmiştir. Avam kesimine yaraşır şekilde demek olan Kürtçe ḥırbanî sözü hem Arapçaya hem de Türkçeye geçmiştir. Arapçada ḫirbānî şekliyle dile getiriliyor. Türkçedeki hırpalamak sözü de bu kökten türetilmiştir.