Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hırpanî

10 Temmuz 2021

    Derbeder, perişan kılıklı, darmadağınık, özensiz giyimli. Kürtçe ḥırb (=ayak takımı; avam kesimi) sözüyle ilişkili olabilir. Ancak bundan emin değilim. Kürtçe ḥırb sözcüğüne aynı dildeki -ani son eki eklenmiş gibidir. Avam kesimine yaraşır şekilde demek olan Kürtçe ḥırbanî sözü hem Arapçaya hem de Türkçeye geçmiştir. Arapçada ḫirbānî şekliyle dile getiriliyor. Türkçedeki hırpalamak sözü de bu kökten türetilmiştir. Bu sözün Farsça ḫar-bān (=eşek bekçisi) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Bununla birlikte etimolojik açıdan Arapça ḥarāb (=yıkık, viran) sözcüğüyle münasebeti mümkündür.