Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Histamin

4 Haziran 2023

     Karboksil grubunun atılmasıyla histidinden oluşan aminli baz. İngilizce veya Fransızca histamine (=doku direncini sağlayan madde) sözünden. Eski Yunanca histós (=doku) sözcüğüne dayan maktadır. Fransızca amine (=kimyada bileşik madde) sözcüğü Latince ammonia (=amonyak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Yunanca ammonia (=amonyak) sözcüğüyle aynı köktendir. Eski Yunanca ammoniakon (=nışadır ruhu) sözcüğünden kaynaklanmaktadır.