Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hızar

28 Eylül 2020

     Ağaç, tomruk, tahta gibi şeyleri kesmeye yarayan büyük bıçkı. Ermenice ḥızum (=kesmek) sözüne istinaden aynı dilde ḥızar (=büyük bıçkı) sözünden alınmış olduğu söyleniyor. Bununla birlikte ‘büyük bıçkı’ karşılığında Kürtçe ḥızar sözünün yanı sıra kimi yörelerde ḥızag da deniliyor. Ermenice ve Kürtçe bu sözlerin temelinde Sumerce ĝeš (=ağaç), Akadca gissum (=bir ağaç çeşidi) ve aynı dilde yer alan šaššarūm (=testere, bıçkı) kelimelerinin bulunduğu gerçeği gözden ırak tutulamaz. Arapça haza (=kesme, kesip yarma) sözünün de aynı kökten türetildiği anlaşılıyor.