Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoca

4 Kasım 2021

     Öğretmen, ders veren, üstad, usta. Farsça ḥāce (=saygın, saygıdeğer, efendi, ulu, ağa) kelimesinden alınmıştır. Farsça çoğul şekli ḥācegān’dır. X. Yüzyıldan beri Farsçada yaygın olarak kullanılmaktadır. Arapçaya ‘efendi’ karşılığında ḥuvvācā veya ḥavāca şekliyle intikal etmiştir. Osmanlıcada ‘tüccar’ karşılığındaa ḥvācagi şekliyle görülmüştür. Kürtçe ḥoce.  ‘Dinî hoca’ karşılığında Kırgızca koco, Kazakça koja, Tatarca ḥuca, Başkırtça ḥuja, Azerice ḥoca.