Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hoca

4 Kasım 2021

     Öğretmen, ders veren, üstat, usta. Farsça ḫvāce (=saygın, saygıdeğer, efendi, ulu, ağa) kelimesinden alınmıştır. Bu sözcük aynı dilde ḫāce biçimiyle de kullanılıyor. Farsça çoğul şekli ḫācegān’dır. X. yüzyıldan beri Farsçada yaygın olarak kullanılmaktadır. Arapçaya ‘efendi’ karşılığında ḥuvvācā veya ḥavāca şekliyle intikal etmiştir. Osmanlıcada ‘tüccar’ karşılığında vācagi şekliyle görülmüştür. Kürtçe ḥoce. ‘Dinî hoca’ karşılığında Kırgızca koco, Kazakça koja, Tatarca ḥuca, Başkırtça ḥuja, Azerice ḥoca.