Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hokka

15 Aralık 2022

     Cam ve metal gibi şeylerden yapılan içine mürekkep vb. konulan küçük kap. Arapça huḳḳa sözünden. Aramice ḥuḳḳa (içi oyuk küçük kap) sözcüğüyle bağlantılıdır. Süryanicede de aynı sözcük telaffuz edilmektedir. Arapça ḥaḳḳ (=kazma, oyma) sözcüğünden türetilmiş gibidir. Aynı dilde ḥaḳḳaḳ ‘hokkacı’ demektir. Akadca anaḳḳum (=bardak) sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Yunanca hokkás, Ermenice okaSırpça hóka, Arnavutça hoka, Kürtçe hoḳe, Azerice hogga. Bkz. Hokkabaz