Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkabaz

28 Nisan 2020

     El çabukluğuyla birtakım şaşırtıcı işler hünerler sergilemeyi iş edinen kimse. Günümüzde yaygın olarak, başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören şahıs. Arapça ḥuḳḳa (= ahşap, metal, taş ve sair şeylerden oyularak yapılmış olan yuvarlak küçük kap) kelimesine Farsça bāz (=oynayan) kelimesi eklenerek oluşturulan ḥoḳḳabāz (=hokka oynayan) sözünden gelmektedir. Arapça ḥoḳḳa kelimesi Arapça ḥakk (=oyma, kazıma) sözünden türemiştir. Hokkabaz sözü, çok önceleri hokkaları başının üzerinde düşürmeden taşıyan veya bu kaplarla türlü oyunlar sergileyenler için söylenmiştir. Farsça huqqe-baz, Kürtçe hoqe-baz, Azerice hoggabaz, Tacikçe ḥuḳḳaboz ve Türkçede hokkabaz diye ifade edilmektedir. Aynı karşılıkta, Türkmence ḥileger ve Rusça şarlatan sözüyle belirtilmektedir.