Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Holding

16 Şubat 2023

     Sermaye yatırım ortaklığı. İngilizce holding company (=holding şirketi) sözünden kalmadır. Holding sözcüğü İngilizcede ‘tutma, kullanma süresi ve tasarruf hakkı’nı ifade etmektedir. İngilizce hold (=tutmak, tutturmak, sahip olmak, denetim altına almak) sözcüğüne dayanmaktadır. Orta Çağ İngilizcesindeki healding (=tutma, gözetme) sözcüğüyle bağlantılıdır. İngilizce holder (=tutan şey, tutucu; sahip, taşıyan) ve Almanca halten (=tutmak) sözcükleri aynı köktendir. Aynı karşılıktaki Proto-Germence haldanan;  Orta Çağda Frizce ve İskandinavca halda, Saxonca haldan sözcükleriyle ilişkilidir.