Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hora Geçmek

7 Mayıs 2021

 

     Genel kanıya göre Farsça ẖōrden (=yemek, içmek; değmek, uygun düşmek) sözüyle bağlantılı olan ḫōr (=yiyen, içen) sözcüğü nedeniyle hora geçmek deyimi ‘yemek, içmek’ karşılığıyla ifade edilmiştir. Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) tarafından ifade edilen “ḫora geçmek gerek semizce ķoyun” ve “sığır başını ve pāçesini ḫora geçürmesü” sözleri nedeniyle hora geçmek deyiminin yemekle ilgili bir söz olduğu sonucuna varılmaktadır. Mevlevilikle ilgili anlatımlarda da hora geçmek deyimi yemekle ilgili olarak açıklanmaktadır. Bu deyim Anadolu’nun bir kısım yörelerinde hayra geçmek sözüyle özdeşleştirilmiş gibidir. Bu cümleden olarak Arapça ḫayr (=iyilik) sözcüğüyle bağlantılı olan hayra geçmek sözüne paralel olarak hora geçmek deyimi kullanılmıştır.