Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Horon

28 Mart 2020

     Doğu Karadeniz bölgesinde kemençe eşliğinde icra edilen müzikal köylü dansı. Eski Yunanca ḥorós (koro şeklinde söylenen şarkı) sözüne dayanmaktadır. Çağdaş Yunancada da ḥorós (=dans, raks, halk oyunu, koro) sözü yer almaktadır. Yunanca ḥoria (=topluluk), Eski Yunanca ḥorio (=dans etmek), ḥorikós ya da ḥorikón (=koroyla ya da dansla ilgili), ḥordi (=çalgı teli), ḥorentes (dansçı, koroda yer alan şarkıcı) sözleri yer almaktadır. Yunanlılar, Karadeniz horonuna pontakós ḥorós demektedirler.

   Horon sözünün etimolojik temelinin, Eski Yunanca ḥôron (kır, kırsal yöre; yöre, bölge) sözü olduğu kanısındayım. Eski Yunanca ḥóra ve ḥorion sözleri de ‘yer, yöre, bölge’ gibi karşılıklar içermektedir. Çağdaş Yunancada ḥori/ó (=köy), ḥorikós (=köylü) sözlerini de bunlara ekliyoruz. Aslında Yunancada ḥori/ó ‘küçük yerleşim yeri, köy’; kome ise ‘kasaba, köyden büyük yerleşim yeri; büyük köy’ diye bilinmektedir. Horon’un bir köylü dansı olması açısından Yunanca ḥori/ó (=köy) sözüyle de bağlantılıdır. Bu belirlemeler ışığında horon’un İlk Çağda Pontos’lular döneminden kalma kırsal ve müzikal halk dansları olduğu anlaşılmaktadır.