Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Horum

6 Eylül 2020

     Buğday, arpa, mısır sapı gibi ürünlerin tarlada biçildikten sonra yapılan destesi veya yığını. Horom kelimesi yaygın olarak Doğu Karadeniz bölgesinde kullanılıyor. ‘Biçilmiş, fakat henüz bağlanmamış arpa, buğday veya saman yığını’ karşılığındaki Ermenice ḥorom veya ḥorum sözüyle bağlantılıdır. Kürtçe ḥorum veya ḥorım şekli, ‘tarlada biçilmiş ekin yığınları’na denilmektedir. Aynı söz, Gürcücede ḥoromi (=samanlık) şekliyle yer almaktadır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde ḥorum ve horum, Doğu Karadeniz bölgesinde ḥorom diye telaffuz ediliyor. Horum şekli diğer bir kısım yörelerde de ifade ediliyor. Erzurum yöresinde “dünya yansa bir horum oti yanmamak” deyimi, ‘şartlar ne olursa olsun neşesini kaybetmemek’ diye anlaşılıyor. Aynı yörede “ağzıni bir horum ot tutmamak” deyimi ‘boşboğazlık etmek’ karşılığındadır. Genel olarak, tarladaki ekin yığınlarını belirten Türkçedeki horum sözünün Ermenice veya Kürtçeden alınmış olduğu anlaşılıyor.