Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hotoz

5 Ocak 2024

     Bir zamanlar kadınların başlarına giydikleri süslü başlık; bir kısım kuşların başlarındaki püskül gibi tüyler veya kuş tepeliği; konutların kapı, pencere ve ocak gibi yerleriyle kimi eşyalara takılan tepelik.  Kaşgarlı’nın sözlüğündeki kutuz (=yaban sığırı) sözcüğüyle ilişkili sanılıyor. Bu sözcük Orta Çağ Moğolcasında otas (=yak sığırı), Modern Moğolcada adas biçimiyle yerleşmiştir. Yaban ya da yak sığırının başındaki püsküllerden ya da boynuzlarının şeklinden dolayı bir çeşit süslü kadın başlığına veya tepeliğine bu ad verilmiş olabilir. Bununla birlikte Rusça kutás (=başa takılan süsleme, şerit), Farsça ḳotās (=kadın baş süsü) Ermenice fotoz (=kadın baş süsü, tepelik), Yunanca futás (=başlık, tepelik) ve Bulgarca otóz (=tepelik) sözcükleri de kullanılıyor.