Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovarda

19 Eylül 2019

     Özel zevkleri için para harcayan; çapkınlık uğruna malını tüketen. Kürtçe xwarın (yemek) sözüne istinaden Kürtçe xwarde (yemek-veren) kelimesinden gelmektedir. Farsça ḥorden (yemek) yüklemi de aynı kökten kaynaklanmaktadır. Kürtçedeki xwarde sözü, xwarın (yemek) ile dayin (vermek) yüklemlerinin köklerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, xwarda şekliyle de telaffuz edilmektedir. Bu şekliyle Türkçeye intikal olmuştur. Türkçede yaygın olarak çapkınlık uğruna ‘malını müsrifçe harcayan’a hovarda denilmektedir. Hovardalar, ‘zevkusefa’ya düşkün kimselerdir.