Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoyrat

28 Mart 2020

     Davranışları kaba, hırçın, sert ve haşin olan. Karşısındakini hırpalayıcı ve incitici olan. Eski Yunanca ḥoritikôs (=kabaca; köylü gibi), ḥorites (=kırda yaşayan kimse) ve ḥôros (=kır) sözleriyle bağlantılıdır. Yunanca ḥoriátis (=köylü) sözünden Türkçeye hoyrat şeklinde intikal etmiştir. Yunancada ḥorikós sözü de ‘köylü’ karşılığında bilinmektedir. “Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş/…/Gülünü dererken dalını kırmış” (Pir Sultan Abdal). Ayrıca, Kerkük yöresindeki Türkmenlere ait manilere de hoyrat denilmektedir.