Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Höyük

12 Kasım 2021

     Tepe, toprak yığını, tümsek. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki üyük (=tepe gibi yüksek olan yer) kelimesinden kaynaklanmıştır. Hüyük şekliyle de ifade ediliyor. Bir kısım yerleşim yerleri bu adla anılıyor. Kıpçakça üyük ‘büyük tepe’ demektir. Buna rağmen, Türkçeye yakın dillerde höyük ve benzeri söz yaygın değildir.