Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozan

6 Eylül 2020

     Hiç sürülmemiş, çoktan beri işlenmemiş tarla veya arazi. Hozan kelimesi, Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı ya da benzer karşılıklarıyla ifade edilmektedir. Trabzon, Gümüşhane dolaylarında tarlada bırakılan yığına da hozan deniliyor. Çanakkale yöresinde hozan sözü, ‘ekini yeni biçilmiş tarla’ karşılığındadır. Giresun’da ‘evlere yakın bağ ve bahçe’, Samsun’ ve Suşehri havalisinde ‘otlak, Ordu’da ‘ekime elverişli olmayan tarla’, Rize’de ‘kırsal yer’, Adana’nın Ceyhan ilçesinde ‘okuma ve yazması olmayan’, Elazığ çevresinde ‘biçilmiş tarla’ karşılığında hozan sözü kullanılmaktadır. Ermenice ḥozan (=anız, nadasa bırakılan tarla veya arazi) kelimesiyle bağlantılıdır. Kürtçede aynı karşılıkta ḥozan ve ḥodan şekli telaffuz ediliyor. Bu bağlamda, Mazgirt’in Ḥodan adlı yerleşim yeri bulunmaktadır. Hoz kök sözcüğünün Urartular döneminden bu yana kullanıldığı görülüyor. Hozat ilçesinin Urartular zamanında Huzana kantonu içinde yer aldığı belirlenmektedir.