Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Ocak 2021

     Alevi cemlerinde yapılan duaların sonrasında yüksek sesle ve topluca söylenen söz. Osmanlı ordusunu oluşturan Yeniçeri Ocaklarında Bektaşi pirleri dua ettikten sonra, yeniçeriler hep bir ağızdan Hu çekiyorlardı. Türkmen köylü kitlesi bu sözcüğü diye seslendiriyorlardı. Eski Farsça u veya uv şekliyle seslendiriliyordu. Zerdüştilerin temel kitabı olan Avestada Hu diye seslendirildiği belirtilmiştir. Çağdaş Farsçada ḥu biçiminde seslendirildiği belirtilmiştir. İranî Dillerdeki bu kelimenin veya adın Sanskritçe su (=iyi, güzel) sözcüğüyle bağlantısı mümkündür. İran Dillerinde Hu sözü ‘Tanrı, İlah, Rab’ karşılığında kullanılmıştır. ‘Tanrı’ karşılığındaki Hüda sözü de Hü kök sözüyle bağlantılıdır.