Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

31 Ocak 2021

     Alevi cemlerinde yapılan duaların sonrasında yüksek sesle ve topluca söylenen söz. Osmanlı ordusunu oluşturan Yeniçeri Ocaklarında Bektaşi pirleri dua ettikten sonra, yeniçeriler hep bir ağızdan Hu çekiyorlardı. Türkmen köylü kitlesi bu sözcüğü diye seslendiriyorlardı. Eski Farsça u veya uv şekliyle seslendirilmiştir. Zerdüştilerin temel kitabı olan Avestada Hu olarak seslendirildiği belirtilmiştir. Çağdaş Farsçada ḥu biçiminde seslendirildiği görülüyor. İranî Dillerdeki bu kelimenin veya adın Sanskritçe su (=iyi, güzel) sözcüğüyle bağlantısı mümkündür. İran Dillerinde Hu sözü ‘Tanrı, İlah, Rab’ karşılığında kullanılmıştır. ‘Tanrı’ karşılığındaki Hüda sözü de kök sözüyle bağlantılıdır.