Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubyar

9 Ağustos 2020

     Farsça ḥub (=iyi, güzel) ve yār (=arkadaş, yoldaş, dost; sevgili) sözlerinden oluşmaktadır. Bir kısım halk şairlerinin dizelerinde geçen “güzel dost” sözünün karşılığı hubyar’dır. Güzel dost sözünde, ‘güzelTürkçe, ‘dost’ ise İran Dillerine ait kelimelerdir. Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Hubyar köyü bulunmaktadır. Bu köyde İran Horasanından geldiği söylenen mutasavvıf Hubyar Sultan’ın türbesi yer almaktadır. Buna karşın, Hubyar köyünün adı değiştirilerek Uzunbelen denilmiş. Bu isim değişikliği Hubyar Sultan’ın adının tasfiyesi sayılmaktadır. Pencapça hubayara, Tacikçe ḥubyar ve Peştuca hubyar diye biliniyor. Farsçada ‘güzel dost’ karşılığında dostê ḥub sözü de telaffuz ediliyor. Farsça ḥub sözcüğü Avestaca ḥāpah (=yardımsever, iyilisever, hayırsever) sözünden kaynaklanmıştır.