Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hummalı

12 Mayıs 2021

     Hummaya ait, humması olan, hummalı hasta; mecazen çok hararetli, çok ateşli. Bir şeye hummalı bir şekilde taraftar olmak veya bir şeyi hararetli açıklamak, savunmak ifadeleri o nedenle dile getirilmiştir. Arapça ḥummā (=ateşli hastalık; sıtma nöbeti) sözünden. Arapça ḥummā sözünün Akadca ummum (=sıcak, ateşli) sözünden dönüştüğü görüşündeyim. Akadcada ‘sıtma’ya samānum deniliyordu. Bu söz Sumerce sa-ma-na kelimesinden dönüşmüştü. Etimolojik açıdan humma sözüyle bir münasebet olabilir. Hamam kelimesinin de bunlarla bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Akadca ummum (=sıcak, ateş) sözü aynı dilde emmum şekliyle de ifade edilmiş. Akadca emēmum ‘sıcak olmak’ demektir. Ancak bu sözlerin kökeninde Sumerce kum (=sıcak) kelimesinin bulunduğu görüşündeyim. Bir başka ifadeyle Arapça ḥummā kelimesi Sumerce kum (=sıcak, ateş) kök sözcüğüne dayanmaktadır. Çünkü humma hastalığı vücut ısısının, ateşinin aşırı yükselmesiyle belirmektedir.