Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

Son Eklenenler

 

 

 

 

 

 

Huni

2 Mayıs 2020

     Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmaya yarayan üstü geniş, altı dar ağızlık. Yunanca ḥoni veya ḥoàni (=huni) sözlerine dayanmaktadır. Türkçedeki huni sözü, Rumca ḥuni (=huni) kelimesinden alınmadır. Yunanca ḥino (=dökmek, akıtmak) ve ḥonoeides (=huni biçimli) sözleri bu açıdan örneklenebilir. Bu sözler Eski Yunanca ḥaino (=ağzını açmak) ve ḥoneio (=bir çukura sıvı dökmek) ve ḥoini (=merhumun anısına içki dökmek) gibi sözlerle bağlantılıdır. Yunancadaki kónos (=koni) ve konikos (=konik) sözlerinin de etimolojik açıdan Yunanca ḥoni (=huni) sözüyle ortak kökenli oldukları kanısındayım. Yunanca ḥoni sözü, Türkçeye yakın olan dillerde kullanılmamaktadır. Kürtçe ve Türkçede huni diye bilinmektedir. Rumca ḥuni sözü Bulgarcada funiya şeklini almıştır.