Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Huni

2 Mayıs 2020

     Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmaya yarayan üstü geniş, altı dar ağızlık. Yunanca ḥoni veya ḥoàni (=huni) sözlerine dayanmaktadır. Türkçedeki huni sözü, Rumca ḥuni (=huni) kelimesinden alınmadır. Yunanca ḥino (=dökmek, akıtmak) ve ḥonoeides (=huni biçimli) sözleri bu açıdan örneklenebilir. Bu sözler Eski Yunanca ḥaino (=ağzını açmak) ve ḥoneio (=bir çukura sıvı dökmek) ve ḥoini (=merhumun anısına içki dökmek) gibi sözlerle bağlantılıdır. Yunancadaki kónos (=koni) ve konikos (=konik) sözlerinin de etimolojik açıdan Yunanca ḥoni (=huni) sözüyle ortak kökenli oldukları kanısındayım. Yunanca ḥoni sözü, Türkçeye yakın olan dillerde kullanılmamaktadır. Kürtçe ve Türkçede huni diye bilinmektedir. Rumca ḥuni sözü Bulgarcada funiya şeklini almıştır. Ayrıca bkz. Koni.