Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hurafe

15 Ocak 2024

     Doğru olmayan, akla ve gerçeğe aykırı ifade veya anlatım, batıl inanç, efsane, rivayet. Arapça ḫaref (=bunamak, akıl yitirmek) sözcüğünden türetilen ḫurāfe (=akla ve gerçeğe aykırı söz veya anlatım, rivayet, efsane, hikâye) sözcüğünden alıntıdır. Her inanç sisteminin kendisine özgü hurafeleri bulunmaktadır. Bu alanda halkın anlatımlarında gerçeğe uygun sözlerle aykırı sözler iç içe geçmiştir.