Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hurdahaş

15 Ağustos 2021

     Kırık dökük, param parça. Farsçada hem ḫurde hem de ḫāş sözcükleri ‘kırıntı, döküntü, süprüntü’ karşılığında kullanılıyor. Bu sözcüklerden oluşan Farsça ḫurd(e) u ḫāş (=kırık dökük, paramparça)  sözünden naklen Türkçede hurdahaş denilmiştir.