Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Huri

24 Eylül 2019

     İslam inancına göre, cennetteki melekler. Huri sözcüğünün İbranice h-w-r köküne dayalı olarak aynı dilde hiwer (=beyaz) sözcüğüne bağlanmasına katılmıyorum. Kimi araştırmacılar ise, Huri sözcüğünün ya da adının Süryanice ‘beyaz üzüm’ karşılığından geldiği yönündeki tespitleri de yerinde bulmuyorum. Huri adının Eski İran Dillerindeki hu (=güzel) ve ru (yüz, çehre, boy pos, endam) eklerinden oluşan Hu-ru (=güzel yüzlü) sözünden kaynaklandığı kanısındayım.  Avestaca ve Zendcede hu (=güzel), Eski Yunancada eu (güzel, iyi) ile aynı kökene dayanmış olabilir. Bu nedenle, Huri adının İbranice ya da Arapça asıllı olmadığını düşünüyorum. Pehlevice ve Partça ru (yüz, çehre, endam) gibi Sankritçe roha da aynı karşılıkta ifade edilmiştir.  Farsça ve Kürtçe ru (=yüz, çehre) sözcüğü halen kullanılmaktadır.    

   Kimi araştırmacıların, Huri adını Süryanicede ‘beyaz üzüm’ karşılığına bağlaması doğru olmasa gerektir. Bu görüşte olanlar Huri’nin kadın değil meyve olduğunu öne sürmektedirler. Diğer tarafta, aynı sözcüğü Aramice h-w-r (=beyaz) köküne istinaden açıklamaya çalışmak da hakikate uygun görünmemektedir.