Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hurma

21 Aralık 2020

     Hurma ağacının küçük, besleyici ve tatlı meyvesi. Hurma ağacı tek çenekliler sınıfının hurmagiller familyasındandır. Farsça ḥurmā sözünden geldiği söyleniyor. Farsça ḥurmā, Pehlevice ve Partça ḥormā kelimesinden aktarılmıştır. Kürtçe ḥurme, Tacikçe hurmo, Gürcüce hurma, Ermenice, Uygurca ve Azerice ḥurma, Bulgarca furma, Yunanca hourmás, Kazakça ve Kırgızca kurma, Özbekçe ḥurmà, Türkmence hurma, Tatarca ve Başkırtça ḥörmä, Kıpçakça ḳurma, Çince ku-mang veya k’u-lu-ma şekillerinde yer etmiştir. Hurma kelimesinin Kürtçe ve Farsça ḥor (=yiyen, yiyici; yemek) sözüyle ilişkili olabilir. Bu açıdan, ḥor-mā veya ḥor-me sözleri ‘yemiş’ karşılığında ifade edilmiş olması mümkündür. Hurma ağacı meyvesinin dallarının eğik olması nedeniyle Farsça ve Kürtçe ḥar (=eğri) veya meyvesinin ufaklığından Kürtçe hur (=ufak) sözlerinden kaynaklanmış olabileceği sadece bir varsayım olmaktan öteye gitmemektedir. Bu takdirde, ḥor-me veya ḥor-ma kelimelerinin ‘yemeklik, yemiş’ karşılığında dile getirilmiş olması bir olasılık düzeyindedir.