Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hürmet

18 Nisan 2023

  Saygı gösterme, saygıda bulunma, dokunulmaz sayma. Arapça ḥrm kökünden kaynaklanıyor. Dokunulmazlığı ifade eden haram ve harem sözcükleri de aynı köktendir. Arapça ḥurmet (=dokunulmazlık, haramlık, saygı) sözünden. Arapça ḥurm (=ihram) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kürtçe hörmet, Azerice ve Uygurca hörmät, Kazakça kurmet, Türkmence hormat, Tatarca ve Başkırtça ḥörmät, Kırgızca urmat, Özbekçe hürmät.