Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hutbe

11 Temmuz 2021

     Cuma namazlarından evvel ve bayram namazlarından sonra hatibin minberde halka verdiği öğüt. Aynı karşılıktaki Arapça ḫuṭbe sözcüğünden. Bu sözcük Arapça ḫiṭābe (=söylev) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça ḫiṭāb (=söz söyleme) aynı köktendir. İbranice ḫ’tbāh şekli hutbeyi ifade ediyor.